Office

Eleny Maróthy Šoltésovej 5397/3
969 01 Banská Štiavnica

Sídlo spoločnosti / poštová adresa

Banská Belá 501
966 15 Banská Belá

Fakturačné údaje

Stavebný sociálny podnik s.r.o.

Banská Belá 501
966 15 Banská Belá

Registračné údaje spoločnosti

IČO: 53 495 373
DIČ: 212 138 2175

Spoločnosť zapísaná

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica.

Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku.

Kontaktujte nás